PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

6 december 2001

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit blijven onveranderd op respectievelijk 3,25%, 4,25% en 2,25%.
  2. De referentiewaarde voor het groeitempo op jaarbasis van het ruime monetaire aggregaat M3 blijft gehandhaafd op 4½%.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Contactpersonen voor de media