PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

20 juli 2000

Tijdens de vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 4,25%, 5,25% en 3,25%.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Contactpersonen voor de media