Banking Supervision
Nederlands
Other languages4 +
Menu

Opmerkingen bij de Atlantic Council

Toespraak door Mario Draghi, President van de ECB,
ter gelegenheid van de Atlantic Council Global Citizen Award,
New York, 1 oktober 2015

Dames en heren,

Ik dank u hartelijk dat u mij vandaag de eer bewijst deze Global Citizen Award aan mij toe te kennen. En ik dank u ook dat u, via mij, allen die hebben gewerkt, en blijven werken, aan het handhaven van de cohesie van de Europese Unie en het verderbrengen van het integratieproces van de Unie naar voltooiing, op dezelfde wijze hebt willen eren.

Het lot van Europa is uiteraard van direct belang voor haar burgers. Maar het is ook van direct belang voor de wereld daarbuiten. De Europese Unie en haar monetaire unie zijn regionale projecten met mondiale implicaties.

Dit is ten eerste het gevolg van de omvang van Europa in de wereldeconomie. Hoewel het eurogebied de afgelopen zeven of acht jaar geen belangrijke bijdrage aan de mondiale groei heeft geleverd, is het desalniettemin goed voor 17% van het mondiale bbp en 16% van de mondiale handel. Toen de integriteit van het eurogebied werd bedreigd, werd ook de mondiale welvaart bedreigd. Christine Lagarde, die voorzitter is geweest van vele IMF-bijeenkomsten waarbij het eerste onderwerp van gesprek het eurogebied was, kan hiervan meepraten. Op dezelfde wijze is de terugkeer van de economie van het eurogebied naar duurzame groei, dankzij de stimulans van ons monetair beleid, goed nieuws voor iedereen, overal.

Er is naar mijn mening echter nóg een reden waarom het eurogebied van cruciaal belang is voor de wereldeconomie. En dit is het feit dat de Europese integratie verreweg het meest geavanceerde experiment is in het aanpakken, door middel van een combinatie van internationale en supranationale regelingen, van kwesties die grensoverschrijdend zijn.

Vijfenzestig jaar geleden besloten de oprichters van de EU dat wij uitsluitend resultaten zouden kunnen bereiken als we eensgezind zouden zijn bij het aanpakken van gemeenschappelijke problemen. Toentertijd was oorlog het probleem, en het doel was vrede. En het is gelukt.

Maar nu toont de aard van de vele uitdagingen waarvoor wij ons thans gesteld zien aan hoe fundamenteel juist die benadering was: denk aan de migranten die in onze landen hun toevlucht zoeken, de dreiging van terrorisme, de gevolgen van de klimaatverandering, de recente opeenvolging van financiële en economische crises. En deze uitdagingen zijn niet specifiek voor Europa. Zij zijn mondiaal.

Ik wil zeker niet suggereren dat het door Europa gevolgde traject om deze uitdagingen aan te pakken op mondiaal niveau gekopieerd kan worden. Maar de ervaring die wij hebben opgedaan, het experimenteren met supranationalisme, de mislukkingen en de successen, leveren alle waardevolle informatie op voor hen die zich bezighouden met het aanpakken van mondiale kwesties.

Het lijkt er misschien soms op alsof wij in Europa deze uitdagingen niet het hoofd kunnen bieden, maar dat doen we wel. Iedere keer weer overwinnen wij.

En waarom is dat zo? Omdat wij, door als unie te opereren, een oplossing kunnen vinden voor problemen die ons boven het hoofd zouden groeien als elk land zou proberen ze alleen op te lossen. En soms is wat lijkt op een probleem van samenwerking slechts een weerspiegeling van de lastigheid van het overwinnen van uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden. Men dient niet het ene met het andere te verwarren.

Velen beweren dat onze samenlevingen niet homogeen genoeg zijn om als een unie te kunnen opereren. Maar anderen zouden juist naar voren brengen dat verdere integratie noodzakelijk is om al de voordelen van schaal en reikwijdte die onze Unie met zich meebrengt, te verwezenlijken.

Ik behoor absoluut tot deze laatste groep. En ik ben zeker ook een van hen die geloven dat wij het belang van de burgers in elk land beter kunnen beschermen door onze Unie "perfecter" te maken, om een term uit uw constitutionele traditie te gebruiken.

De gedurende de afgelopen drie jaar geboekte vooruitgang met het stabiliseren en versterken van het eurogebied is reëel. De groei keert terug. De weg vooruit is goed in kaart gebracht. En wij zullen niet rusten totdat onze monetaire unie is voltooid. Het is in ons belang. Het is ook in uw belang en in dat van iedereen, overal.

Ik dank u hartelijk.

Contactpersonen voor de media