Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obresntih merah)

November 2008

Operativne zadeve

Odločba ECB o obveznih rezervah

Svet ECB je 28. oktobra 2008 sprejel Odločbo o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv s strani Evropske centralne banke po uvedbi eura na Slovaškem (ECB/2008/14). Sklep bo kmalu objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Smernica ECB o pravilih v zvezi s primernim finančnim premoženjem za zavarovanje terjatev

Svet ECB je 21. novembra 2008 sprejel Smernico o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja (ECB/2008/18). Smernica bo kmalu objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Oddaljeni dostop nacionalnih centralnih bank do centralnih depotnih družb Euroclear

Svet ECB je 30. oktobra 2008 odobril centralnim bankam Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Banque de France in De Nederlandsche Bank, da odprejo neposreden račun pri drugih centralnih depotnih družbah skupine Euroclear, ki se nahajajo zunaj jurisdikcije zadevne države in ki so migrirale (oziroma bodo migrirale) na novo platformo Euroclear, namenjeno vrednostnim papirjem Euronext ( Euroclear Settlement of Euronext-zone Securities – ESES).

Šesto poročilo ECB o napredku SEPA

Svet ECB je 20. novembra 2008 odobril objavo šestega poročila o napredku enotnega območja plačil v eurih (SEPA). Poročilo opozarja na področja, kjer je treba okrepiti prizadevanja za uspešno uresničitev projekta SEPA, ter daje usmeritve o potrebnih ukrepih. Poročilo v angleščini in sporočilo za javnost v vseh jezikih držav euroobmočja bo 24. novembra 2008 objavljeno na spletni strani ECB. Poročilo bo v drugih jezikih držav euroobmočja kmalu objavljeno na spletnih straneh posameznih centralnih bank Eurosistema.

Finančna stabilnost in nadzor

Poročilo Odbora za bančni nadzor o načinih izvajanja stres testov likvidnosti v bankah EU in o načrtih financiranja v izrednih razmerah

Svet ECB je 20. novembra 2008 odobril objavo poročila o načinih izvajanja stres testov likvidnosti v bankah EU in o načrtih financiranja v izrednih razmerah, ki ga je pripravil Odbor za bančni nadzor (BSC). Poročilo, ki med drugim temelji na zadevnih praksah v 84 bankah in na izkušnjah nadzornih organov in centralnih bank, predstavlja tipologijo načinov izvajanja stres testov likvidnosti v bankah EU in načrte financiranja v izrednih razmerah ter ocenjuje njihovo sposobnost absorbiranja likvidnostnih šokov. Poročilo je objavljeno na spletni strani ECB.

Pregled finančne stabilnosti – december 2008

Svet ECB je 20. novembra 2008 odobril objavo pregleda finančne stabilnosti – december 2008 ( Financial Stability Review – December 2008). Pregled ponuja celovito oceno sposobnosti finančnega sistema euroobmočja, da absorbira neugodne motnje, ter analizira glavne vire tveganj in ranljivosti, ki jim je izpostavljena stabilnost finančnega sistema. Poročilo bo 15. decembra 2008 objavljeno na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o ukrepih za finančno stabilnost na Švedskem

Svet ECB je 24. oktobra 2008 na zahtevo švedskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o stabilizacijskih ukrepih za finančni sistem (CON/2008/59). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o španskem skladu za pridobivanje finančnih sredstev

Svet ECB je 27. oktobra 2008 na zahtevo španskega državnega sekretarja za gospodarske zadeve sprejel Mnenje o delovanju sklada za pridobivanje finančnih sredstev (CON/2008/60). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o belgijski zakonodaji o vlogah in zavarovalnih produktih

Svet ECB je 28. oktobra 2008 na zahtevo belgijskega ministra za finance sprejel Mnenje o zaščiti vlog in določenih produktov življenjskega zavarovanja (CON/2008/61). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o jamstvih bankam in družbam kreditnega trga na Švedskem

Svet ECB je 29. oktobra 2008 na zahtevo švedskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o zagotovitvi državnih jamstev za banke in družbe na kreditnem trgu (CON/2008/62). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zakonodaji Skupnosti o Odboru evropskih bančnih nadzornikov

Svet ECB je 7. novembra 2008 na zahtevo Komisije EU sprejel Mnenje o novi odločbi o Odboru evropskih bančnih nadzornikov (CON/2008/63). Mnenje bo kmalu objavljeno v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o belgijski zakonodaji o upravljanju z informacijami o izdajateljih

Svet ECB je 12. novembra 2008 na zahtevo belgijskega ministra za pravosodje sprejel Mnenje o upravljanju z informacijami o izdajateljih v kontekstu dematerializacije njihovih vrednostnih papirjev (CON/2008/64). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih za finančno stabilnost v Italiji

Svet ECB je 12. novembra 2008 na zahtevo centralne banke Banca d'Italia v imenu italijanskega ministrstva za gospodarske zadeve in finance sprejel Mnenje o ukrepih za izvedbo jamstva za stabilnost kreditnega sistema (CON/2008/65). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB litovski zakonodaji v zvezi z obveznimi rezervami

Svet ECB je 13. novembra 2008 na zahtevo centralne banke Lietuvos bankas sprejel Mnenje o spremembah zahtev glede obveznih rezerv (CON/2008/66). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zakonodaji v zvezi z državnimi jamstvi v Španiji

Svet ECB je 13. novembra 2008 na zahtevo španskega ministrstva za gospodarske zadeve in finance sprejel Mnenje o pogojih za izdajanje državnih jamstev (CON/2008/67). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih za finančno stabilnost na Finskem

Svet ECB je 13. novembra 2008 na zahtevo finskega ministrstva za finance sprejel Mnenje o ukrepih za finančno stabilnost v zvezi z vladnim jamstvenim skladom (CON/2008/68). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o ukrepih finančne podpore na Irskem

Svet ECB je 17. novembra 2008 na zahtevo irskega ministra za finance sprejel Mnenje o razširitvi obsega sistema zajamčenih vlog (CON/2008/69). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o zakonodaji Skupnosti o sistemu zajamčenih vlog

Svet ECB je 17. novembra 2008 na zahtevo Sveta Evropske unije sprejel Mnenje o spremembah Direktive o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilih (CON/2008/70). Mnenje bo kmalu objavljeno v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o bolgarskem registru finančnih institucij

Svet ECB je 18. novembra 2008 na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) sprejel Mnenje o vzpostavitvi registra finančnih institucij, ki ga bo vodila centralna banka Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2008/71). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Mnenje ECB o romunski zakonodaji o deviznih rezervah

Svet ECB je 19. novembra 2008 na zahtevo romunskega parlamenta sprejel Mnenje o uporabi deviznih rezerv za turizem (CON/2008/72). Mnenje je objavljeno na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Predsedovanje Odboru za računovodstvo in denarne prihodke

Svet ECB je 6. novembra 2008 imenoval Wernerja Studenerja, ki bo 1. marca 2009 postal namestnik generalnega direktorja uprave, za novega predsednika Odbora za računovodstvo in denarne prihodke (AMICO) z začetkom veljavnosti na isti dan. Njegov mandat predsednika odbora AMICO bo potekel 31. avgusta 2010, kar bo sovpadlo s potekom mandata vseh predsednikov odborov Eurosistema/ESCB in predsednika Odbora za proračun, ki jih je Svet ECB 19. julija 2007 (ponovno) imenoval za triletno obdobje.

Priporočilo ECB o zunanjih revizorjih centralne banke Banque centrale du Luxembourg

Svet ECB je 17. novembra 2008 sprejel Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banque centrale du Luxembourg (ECB/2008/16). Priporočilo bo kmalu objavljeno v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Sklep ECB o skupnih naročilih Eurosistema

Svet ECB je 17. novembra 2008 sprejel Sklep o določitvi okvira za skupno naročanje v Eurosistemu (ECB/2008/17). Sklep bo kmalu objavljen v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Financial stability and supervision

    BSC report on EU banks’ liquidity stress-testing techniques and contingency funding plans
  • Available by end of November

Stiki za medije