European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διαβάστε

Χαμένοι στην ορολογία; Βασικές έννοιες με απλά λόγια.

Τι είναι το PEPP;

28 Ιουλίου 2021

Το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP) θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2020 με σκοπό την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού. Συμβάλλει στη μείωση του κόστους δανεισμού και στην αύξηση των τραπεζικών χορηγήσεων, προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στην κρίση. Πώς ακριβώς όμως λειτουργεί;

Περισσότερα

Τι είναι οι στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης;

30 Μαρτίου 2021

Οι στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ενθαρρύνουν τις τράπεζες να διατηρούν σταθερή ροή οικονομικά προσιτών πιστώσεων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αυτή η σταθερή ροή στηρίζει τις δαπάνες και τις επενδύσεις στην οικονομία. Πώς ακριβώς λειτουργούν αυτές οι πράξεις;

Περισσότερα

Σε ποιον ανήκει η ΕΚΤ;

30 Ιανουαρίου 2020

Η ΕΚΤ ανήκει από κοινού σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι όλες συνεισφέρουν ένα συγκεκριμένο ποσό στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Πώς υπολογίζεται αυτό το ποσό;

Περισσότερα

Πώς ωφελούμαστε από το ευρώ

14 Νοεμβρίου 2018

Ως το κοινό μας νόμισμα, το ευρώ είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, διευκολύνοντας τις συναλλαγές, τα ταξίδια, τις σπουδές καθώς και τη διαμονή και την εργασία στο εξωτερικό. Είναι όμως κάτι παραπάνω από ένα βολικό μέσο πληρωμής.

Περισσότερα

Τι είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης;

13 Σεπτεμβρίου 2018

Μέσω της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης της ΕΚΤ παρέχονται στις τράπεζες δάνεια μίας ημέρας. Το επιτόκιο που χρεώνεται για τα δάνεια αυτά είναι ένα από τα τρία επιτόκια που καθορίζει η ΕΚΤ κάθε έξι εβδομάδες.

Περισσότερα

Τι είναι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης;

13 Σεπτεμβρίου 2018

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης είναι το επιτόκιο που καταβάλλουν οι τράπεζες όταν αντλούν κεφάλαια από την ΕΚΤ για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας. Είναι ένα από τα τρία επιτόκια που καθορίζει η ΕΚΤ κάθε έξι εβδομάδες.

Περισσότερα

Γιατί είναι σημαντική η ανθεκτικότητα έναντι των κυβερνοεπιθέσεων;

10 Απριλίου 2018

Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν συνιστούν απειλή μόνο για μεμονωμένα άτομα ή οργανισμούς αλλά μπορούν επίσης να έχουν ευρύτερες συνέπειες. Μάθετε πώς η ΕΚΤ προωθεί την ανθεκτικότητα έναντι των κυβερνοεπιθέσεων και γιατί πρέπει όλοι να επαγρυπνούμε.

Περισσότερα

Τι είναι το bitcoin;

13 Φεβρουαρίου 2018

Το bitcoin αποκαλείται συχνά «εικονικό νόμισμα», όμως δεν είναι πραγματικό νόμισμα για διάφορους λόγους. Τι είναι ακριβώς; Γιατί πρέπει να το καλοσκεφτείτε πριν το αγοράσετε;

Περισσότερα

Τι είναι η παροχή ενδείξεων σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής;

15 Δεκεμβρίου 2017

Όταν η ΕΚΤ παρέχει ενδείξεις για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, δίνει πληροφορίες όσον αφορά τις μελλοντικές προθέσεις της για τη νομισματική πολιτική. Γιατί γίνεται αυτό και πώς επηρεάζει την οικονομία συνολικά;

Περισσότερα

Τι είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις;

18 Οκτωβρίου 2017

Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι πολιτικοί και οι φορείς χάραξης πολιτικής επισήμαναν συχνά την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Τι είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις; Γιατί η ΕΚΤ ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα εφόσον η αποστολή που της έχει ανατεθεί είναι η διατήρηση σταθερών τιμών;

Περισσότερα

Τι είναι το νομισματικό εισόδημα;

7 Απριλίου 2017

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ έχει τεθεί σε κυκλοφορία και διατίθεται από τα ΑΤΜ. Γνωρίζετε όμως πώς παράγεται το εισόδημα των κεντρικών τραπεζών από την έκδοση τραπεζογραμματίων; Μάθετε περισσότερα για την έννοια του νομισματικού εισοδήματος στη ζώνη του ευρώ.

Περισσότερα

Τι είναι οι εξασφαλίσεις;

2 Νοεμβρίου 2016

Τι είναι οι εξασφαλίσεις και γιατί τις απαιτούν οι κεντρικές τράπεζες;

Περισσότερα

Τι είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια;

12 Σεπτεμβρίου 2016

Ένα δάνειο θεωρείται μη εξυπηρετούμενο όταν ο δανειολήπτης έχει καθυστερήσει πάνω από 90 ημέρες να καταβάλει τις συμφωνηθείσες δόσεις. Γιατί τα επισφαλή δάνεια αποτελούν ζήτημα για τις τράπεζες και πώς επηρεάζουν τη νομισματική πολιτική;

Περισσότερα

Τι είναι τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά;

11 Αυγούστου 2016

Οι τράπεζες πρέπει να διακρατούν ένα ορισμένο ύψος κεφαλαίων στους τρεχούμενους λογαριασμούς που τηρούν στην κεντρική τράπεζα. Για ποιον λόγο επιβάλλεται αυτή η υποχρέωση και τι σημαίνει στην πράξη;

Περισσότερα

Τι είναι το TARGET2;

29 Ιουνίου 2016

Το TARGET2 είναι ένα σύστημα πληρωμών υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του Ευρωσυστήματος. Όμως γιατί είναι σημαντικό και πώς λειτουργεί;

Περισσότερα

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών επιτοκίων;

25 Μαΐου 2016

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών επιτοκίων; Γιατί είναι σημαντική;

more

Τι είναι η σιωπηρή περίοδος;

14 Απριλίου 2016

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούν τη λεγόμενη «σιωπηρή περίοδο» πριν από τη διεξαγωγή συνεδριάσεων για θέματα νομισματικής πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Περισσότερα

Τι είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων;

10 Μαρτίου 2016

Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων είναι ένα από τα τρία επιτόκια τα οποία καθορίζονται από την ΕΚΤ κάθε έξι εβδομάδες στο πλαίσιο της άσκησης της νομισματικής πολιτικής της.

Περισσότερα

Τι είναι μια κεντρική τράπεζα;

10 Ιουλίου 2015

Είναι η κεντρική τράπεζα σαν τις άλλες τράπεζες; Ποιος είναι ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών στην οικονομία και ποια η ιδιαιτερότητά τους;

Περισσότερα

Πώς λογοδοτεί η ΕΚΤ για τις πράξεις της;

10 Ιουλίου 2015

Τι σημαίνει λογοδοσία για την ΕΚΤ; Πώς εξηγούμε στο κοινό τις ενέργειές μας;

Περισσότερα

Τι είναι η νομισματική πολιτική;

10 Ιουλίου 2015

Γιατί η νομισματική πολιτική είναι σημαντική; Επειδή επηρεάζει άμεσα τα επιτόκια και έμμεσα τον πληθωρισμό, την οικονομία και την απασχόληση.

Περισσότερα

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα