European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

În ce constă programul extins de achiziționare de active?

22 ianuarie 2015 (ultima actualizare: 31 martie 2016)

Cum poate programul de achiziţionare de active ajuta BCE să își îndeplinească mandatul privind menţinerea stabilităţii preţurilor?

BCE aplică o definiţie simetrică a stabilităţii preţurilor – un nivel ridicat al ratelor inflaţiei este la fel de periculos pentru economie precum deflaţia. În perioada actuală caracterizată de o trenare a creșterii economice și de rate scăzute ale inflaţiei, doar instrumentul ratelor dobânzilor nu a fost suficient pentru a orienta inflaţia către niveluri mai apropiate de 2%. Pentru a-și îndeplini mandatul, BCE trebuie să utilizeze toate instrumentele pe care le are la dispoziţie.

Poate programul de achiziţionare de active ajuta BCE să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa?

BCE are un mandat clar: menţinerea stabilităţii preţurilor. Acest program va contribui la readucerea ratelor inflaţiei la niveluri care să fie în concordanţă cu obiectivul BCE. Programul va ajuta însă, de asemenea, companiile din întreaga Europă să beneficieze de un acces îmbunătățit la credite, să își sporească investiţiile, să creeze locuri de muncă și, prin aceasta, să sprijine creșterea economică în ansamblu, aceasta constituind o premisă pentru revenirea ratelor inflaţiei la niveluri apropiate de 2% și stabilizarea lor la aceste niveluri. Sub rezerva menținerii stabilităţii preţurilor, acestea reprezintă, de asemenea, obiective importante la care BCE contribuie în conformitate cu dispoziţiile Tratatelor.

Este programul de achiziţionare de active legal?

Da, este. BCE implementează politica monetară a zonei euro și își îndeplinește mandatul privind stabilitatea preţurilor cu instrumentele definite în Tratate. Achiziţiile directe de instrumente negociabile sunt menţionate explicit ca instrument de politică monetară (în articolul 18.1 din Statutul SEBC). Aceasta include posibilitatea achiziţionării de instrumente precum obligaţiuni guvernamentale, în măsura în care acestea sunt cumpărate de pe piaţa secundară de la investitori, și nu de pe piaţa primară, respectiv direct de la statele membre.

Reprezintă programul de achiziţionare de active finanţare monetară?

BCE aderă strict la interdicţia privind finanţarea monetară prin neefectuarea de achiziţii de pe piaţa primară. BCE va cumpăra obligaţiuni numai după ce preţul pieţei s‑a format. Aceasta asigură faptul că BCE nu distorsionează evaluarea riscului de către piață.

Este BCE singura bancă centrală care efectuează achiziții de active?

Multe bănci centrale au recurs la achiziții directe în cadrul politicii monetare, măsură cunoscută adesea sub denumirea de „relaxare cantitativă”. Aceasta a fost utilizată de Consiliul Rezervelor Federale ale SUA, de Bank of England și de Banca Japoniei. Operațiunile de piață reprezintă instrumentul principal al băncilor centrale chiar și în condiții normale. Achizițiile directe devin utile atunci când ratele dobânzilor de politică monetară nu mai pot fi reduse în continuare. Acestea ajută băncile centrale să își îndeplinească mandatul – în cazul BCE, menținerea stabilității prețurilor – și, prin aceasta, sprijină creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Creează programul de achiziționare de active riscul înregistrării unei inflații ridicate?

BCE și-a îndeplinit cu consecvență mandatul privind menținerea ratelor inflației la un nivel inferior, dar apropiat de 2% pe termen mediu. În consecință, BCE a protejat puterea de cumpărare a tuturor cetățenilor din zona euro. În prezent, zona euro trece printr-o perioadă prelungită de trenare a creșterii economice și de inflaţie foarte scăzută. Prin urmare, este puțin probabil ca o creștere a lichidității furnizate de banca centrală să conducă la rate ridicate ale inflației. După relansarea inflației, BCE va opta pentru o politică monetară mai restrictivă pentru a limita presiunile inflaționiste și a menține stabilitatea preţurilor. Pe scurt, BCE deține mandatul și instrumentele necesare pentru a contracara riscurile inflaționiste de îndată ce acestea s-ar putea manifesta în viitor, având și un istoric foarte solid în acest sens.

Se va transforma BCE într-o „bancă rea” (bad bank)?

De la declanșarea crizei financiare în anul 2008, BCE a adoptat o serie de politici neconvenționale, care au determinat vocile critice să emită avertizări conform cărora aceasta era pe punctul de a suferi pierderi enorme. De fapt, încă de la început, BCE a continuat să înregistreze profituri, pe care le-a retransferat, prin intermediul băncilor centrale naționale, tuturor cetățenilor din zona euro. La fel ca în trecut, BCE va acționa cu prudență.

Dar nu antrenează noul program pierderi la nivelul băncilor centrale naționale? Cum este acest lucru compatibil cu o politică monetară unică?

Este adevărat că, în cadrul noului program, unele riscuri nu sunt repartizate la nivelul întregului Eurosistem, ci revin băncilor centrale naționale. BCE s-a angajat să respecte principiul partajării riscurilor, de aceea un procent de 20% din achiziții face obiectul unui regim de repartizare integrală a riscurilor. Decizia reduce însă și temerile legate de potențiale consecințe fiscale neintenționate.

Consiliul guvernatorilor este acela care, în conformitate cu Statutul SEBC, decide în ce mod și în ce măsură pierderile înregistrate de băncile centrale naționale sunt repartizate în cadrul Eurosistemului. Mecanismele interne de repartizare a pierderilor nu subminează în niciun caz unicitatea politicii noastre monetare. Toate băncile centrale naționale și BCE participă la achizițiile de active. Există o singură valoare totală, iar achizițiile sunt coordonate la nivel central de BCE. Acestea sunt calibrate în vederea menţinerii stabilităţii preţurilor în zona euro în ansamblu și țin seama de structura instituțională unică a zonei euro, în care coexistă o monedă comună și o politică monetară unică cu 19 politici economice și fiscale naționale. Tocmai pentru că ia în considerare structura noastră instituțională, fiind adaptată măsurii respective, decizia noastră asigură cel mai înalt grad de eficacitate.

Este programul de achiziționare de active menit să ajute anumite țări?

Programul este conceput în vederea readucerii ratelor inflației și a anticipațiilor privind inflația la niveluri mai apropiate de obiectivul BCE în zona euro în ansamblu. Acesta nu vizează reducerea datoriei vreunei țări.