European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 07 21
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 609 299 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 496 554 −1 130
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 228 948 −95
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 606 −1 035
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 323 609
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 233 155
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 233 155
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 608 065 −1 805
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 10 025 −1 809
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 597 985 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 55 4
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 38 205 4 599
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 031 541 −18 936
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 841 785 −18 778
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 189 757 −158
8 Valdžios skola eurais 20 973 0
9 Kitas turtas 353 694 −2 100
Visas turtas 7 186 888 −18 606
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 567 688 −1 080
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 791 326 −36 510
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 157 339 894
  2.2 Indėlių galimybė 3 633 959 −37 403
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 −1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 923 1 624
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 346 812 7 943
  5.1 Valdžiai 260 841 10 192
  5.2 Kiti įsipareigojimai 85 971 −2 249
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 257 145 6 684
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 536 −75
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 687 719
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 687 719
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 413 0
10 Kiti įsipareigojimai 274 157 2 087
11 Perkainojimo sąskaitos 596 961 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 240 0
Visi įsipareigojimai 7 186 888 −18 606
Annexes
25 July 2023