European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

21. juli 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 609.299 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 496.554 −1.130
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 228.948 −95
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.606 −1.035
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.323 609
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.233 155
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.233 155
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 608.065 −1.805
  5.1 Primære markedsoperationer 10.025 −1.809
  5.2 Langfristede markedsoperationer 597.985 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 55 4
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 38.205 4.599
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.031.541 −18.936
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.841.785 −18.778
  7.2 Andre værdipapirer 189.757 −158
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.973 0
9 Andre aktiver 353.694 −2.100
Aktiver i alt 7.186.888 −18.606
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.567.688 −1.080
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.791.326 −36.510
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 157.339 894
  2.2 Indlånsfacilitet 3.633.959 −37.403
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 27 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 33.923 1.624
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 346.812 7.943
  5.1 Offentlig forvaltning og service 260.841 10.192
  5.2 Andre forpligtelser 85.971 −2.249
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 257.145 6.684
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 13.536 −75
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.687 719
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.687 719
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.413 0
10 Andre forpligtelser 274.157 2.087
11 Revalueringskonti 596.961 0
12 Kapital og reserver 120.240 0
Passiver i alt 7.186.888 −18.606
Annexes
25 July 2023