European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

21. julij 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 609.299 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 496.554 −1.130
  2.1 Terjatve do MDS 228.948 −95
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.606 −1.035
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 14.323 609
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.233 155
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.233 155
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 608.065 −1.805
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 10.025 −1.809
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 597.985 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 55 4
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 38.205 4.599
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.031.541 −18.936
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.841.785 −18.778
  7.2 Drugi vrednostni papirji 189.757 −158
8 Javni dolg v eurih 20.973 0
9 Druga sredstva 353.694 −2.100
Skupaj sredstva 7.186.888 −18.606
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.567.688 −1.080
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.791.326 −36.510
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 157.339 894
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.633.959 −37.403
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.923 1.624
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 346.812 7.943
  5.1 Sektor država 260.841 10.192
  5.2 Druge obveznosti 85.971 −2.249
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 257.145 6.684
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.536 −75
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.687 719
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 6.687 719
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 178.413 0
10 Druge obveznosti 274.157 2.087
11 Računi prevrednotenja 596.961 0
12 Kapital in rezerve 120.240 0
Skupaj obveznosti 7.186.888 −18.606
Annexes
25 July 2023