European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

21. července 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 609 299 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 496 554 −1 130
  2.1 Pohledávky za MMF 228 948 −95
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 606 −1 035
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 323 609
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 233 155
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 233 155
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 608 065 −1 805
  5.1 Hlavní refinanční operace 10 025 −1 809
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 597 985 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 55 4
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 38 205 4 599
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 031 541 −18 936
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 841 785 −18 778
  7.2 Ostatní cenné papíry 189 757 −158
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 973 0
9 Ostatní aktiva 353 694 −2 100
Aktiva celkem 7 186 888 −18 606
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 567 688 −1 080
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 791 326 −36 510
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 157 339 894
  2.2 Vkladová facilita 3 633 959 −37 403
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 27 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 33 923 1 624
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 346 812 7 943
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 260 841 10 192
  5.2 Ostatní závazky 85 971 −2 249
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 257 145 6 684
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 13 536 −75
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 687 719
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 687 719
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 413 0
10 Ostatní závazky 274 157 2 087
11 Účty přecenění 596 961 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 240 0
Pasiva celkem 7 186 888 −18 606
Annexes
25 July 2023