Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

10. mai 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 402 094 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 344 148 6
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 561 99
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 263 588 −93
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 272 252
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 446 −845
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 446 −845
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 723 996 −349
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 394 −349
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 718 602 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 39 493 1 297
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 859 513 1 621
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 628 052 3 245
  7.2 Muud väärtpaberid 231 461 −1 625
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 910 0
9 Muud varad 254 505 −523
Varad kokku 4 685 377 1 459
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 226 646 −2 328
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 041 231 3 609
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 435 941 32 085
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 605 289 −28 389
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −88
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 243 164
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 328 417 3 066
  5.1 Valitsussektor 206 833 3 708
  5.2 Muud kohustused 121 585 −642
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 242 732 −5 729
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 679 757
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 580 339
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 580 339
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 459 0
10 Muud kohustused 259 859 1 561
11 Ümberhindluskontod 397 340 0
12 Kapital ja reservid 107 190 18
Kohustused kokku 4 685 377 1 459