Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

10.5.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 402 094 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 344 148 6
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 561 99
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 263 588 −93
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 272 252
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 446 −845
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 446 −845
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 723 996 −349
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 394 −349
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 718 602 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 39 493 1 297
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 859 513 1 621
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 628 052 3 245
  7.2 Muut arvopaperit 231 461 −1 625
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 910 0
9 Muut saamiset 254 505 −523
Vastaavaa yhteensä 4 685 377 1 459
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 226 646 −2 328
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 041 231 3 609
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 435 941 32 085
  2.2 Talletusmahdollisuus 605 289 −28 389
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −88
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 243 164
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 328 417 3 066
  5.1 Julkisyhteisöt 206 833 3 708
  5.2 Muut 121 585 −642
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 242 732 −5 729
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 679 757
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 580 339
  8.1 Talletukset ja muut velat 12 580 339
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 459 0
10 Muut velat 259 859 1 561
11 Arvonmuutostilit 397 340 0
12 Pääoma ja rahastot 107 190 18
Vastattavaa yhteensä 4 685 377 1 459