Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2019. május 10.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 402 094 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 344 148 6
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 561 99
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 263 588 −93
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 19 272 252
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 446 −845
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 446 −845
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 723 996 −349
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 5 394 −349
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 718 602 0
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 39 493 1 297
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 859 513 1 621
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 628 052 3 245
  7.2 Egyéb értékpapír 231 461 −1 625
8 Euróban denominált államadósság 23 910 0
9 Egyéb eszközök 254 505 −523
Eszközök összesen 4 685 377 1 459
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 226 646 −2 328
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 2 041 231 3 609
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 435 941 32 085
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 605 289 −28 389
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −88
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 5 243 164
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 328 417 3 066
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 206 833 3 708
  5.2 Egyéb kötelezettségek 121 585 −642
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 242 732 −5 729
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 6 679 757
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 12 580 339
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 12 580 339
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 459 0
10 Egyéb források 259 859 1 561
11 Átértékelési számlák 397 340 0
12 Saját tőke 107 190 18
Források összesen 4 685 377 1 459