Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

10 mai 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 402 094 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 344 148 6
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 561 99
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 263 588 −93
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 272 252
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 18 446 −845
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 18 446 −845
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 723 996 −349
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 394 −349
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 718 602 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 39 493 1 297
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 859 513 1 621
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 628 052 3 245
  7.2 Alte titluri de valoare 231 461 −1 625
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 910 0
9 Alte active 254 505 −523
Total active 4 685 377 1 459
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 226 646 −2 328
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 041 231 3 609
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 435 941 32 085
  2.2 Facilitatea de depozit 605 289 −28 389
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 −88
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 5 243 164
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 328 417 3 066
  5.1 Administrație publică 206 833 3 708
  5.2 Alte pasive 121 585 −642
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 242 732 −5 729
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 6 679 757
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 12 580 339
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 12 580 339
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 459 0
10 Alte pasive 259 859 1 561
11 Conturi de reevaluare 397 340 0
12 Capital și rezerve 107 190 18
Total pasive 4 685 377 1 459