Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

10. svibnja 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 402 094 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 344 148 6
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 561 99
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 263 588 −93
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 272 252
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 18 446 −845
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 446 −845
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 723 996 −349
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 394 −349
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 718 602 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 39 493 1 297
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 859 513 1 621
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 628 052 3 245
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 231 461 −1 625
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 910 0
9 Ostala imovina 254 505 −523
Ukupno imovina 4 685 377 1 459
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 226 646 −2 328
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 041 231 3 609
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 435 941 32 085
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 605 289 −28 389
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 −88
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 5 243 164
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 328 417 3 066
  5.1 Opća država 206 833 3 708
  5.2 Ostale obveze 121 585 −642
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 242 732 −5 729
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 679 757
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 12 580 339
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 12 580 339
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 459 0
10 Ostale obveze 259 859 1 561
11 Računi revalorizacije 397 340 0
12 Kapital i pričuve 107 190 18
Ukupno obveze 4 685 377 1 459