Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

10 ta' Mejju 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 402,094 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 344,148 6
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 80,561 99
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 263,588 −93
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 19,272 252
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 18,446 −845
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 18,446 −845
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 723,996 −349
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 5,394 −349
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 718,602 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 0 0
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 39,493 1,297
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,859,513 1,621
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,628,052 3,245
  7.2 Titoli oħra 231,461 −1,625
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,910 0
9 Assi oħra 254,505 −523
Attiv totali 4,685,377 1,459
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,226,646 −2,328
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,041,231 3,609
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,435,941 32,085
  2.2 Faċilità tad-depożitu 605,289 −28,389
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 −88
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 5,243 164
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 328,417 3,066
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 206,833 3,708
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 121,585 −642
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 242,732 −5,729
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 6,679 757
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 12,580 339
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 12,580 339
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 57,459 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 259,859 1,561
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 397,340 0
12 Kapital u riżervi 107,190 18
Passiv totali 4,685,377 1,459