Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. detsember 2015

8. detsember 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

4. detsembril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,3 miljardi euro võrra 264,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
3. detsember 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 134 miljonit USA dollarit 134 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,8 miljardi euro võrra 358,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 8,5 miljardi euro võrra 1066,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 35 miljardi euro võrra 79,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 22,1 miljardi euro võrra 343,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. detsembril 2015 möödus 73,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 69,8 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 177,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 159 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 18,5 miljardi euro võrra 770,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 4. detsember 2015 Erinevus võrreldes 27. novembriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 27. novembriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 20,7 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 139,9 miljardit eurot +2,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 15,3 miljardit eurot +0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 461,9 miljardit eurot +16,5 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 123,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 21,5 miljardi euro võrra 520,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 348 850 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 294 471 2 394
  2.1 Nõuded RVFle 78 655 3
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 215 817 2 391
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 36 331 −1 912
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 766 −746
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 766 −746
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 521 394 −3 818
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 69 815 −3 959
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 451 371 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 208 141
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 127 495 −1 519
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 128 983 17 763
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 770 737 18 528
  7.2 Muud väärtpaberid 358 246 −765
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 152 0
9 Muud varad 216 207 −251
Varad kokku 2 718 650 11 911
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 066 176 8 478
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 697 909 39 837
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 520 421 21 519
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 177 335 18 317
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 153 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 017 −112
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 177 513 −33 842
  5.1 Valitsussektor 79 800 −34 959
  5.2 Muud kohustused 97 714 1 117
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 444 −1 591
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 137 −84
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 323 224
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 323 224
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 202 0
10 Muud kohustused 217 994 −998
11 Ümberhindluskontod 350 735 0
12 Kapital ja reservid 97 200 −1
Kohustused kokku 2 718 650 11 911
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid