Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.12.2015

8.12.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.12.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 264,1 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
3.12.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 134 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 134 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,8 miljardilla eurolla 358,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 8,5 miljardilla eurolla 1 066,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 35 miljardilla eurolla 79,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 22,1 miljardilla eurolla 343,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.12.2015 erääntyi 73,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 69,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 177,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 159 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 18,5 miljardilla eurolla 770,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 4.12.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,7 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 9,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 139,9 miljardia euroa +2,1 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 15,3 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 461,9 miljardia euroa +16,5 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 123,0 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 21,5 miljardilla eurolla 520,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 348 850 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 294 471 2 394
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 655 3
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 215 817 2 391
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 36 331 −1 912
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 766 −746
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 766 −746
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 521 394 −3 818
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 69 815 −3 959
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 451 371 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 208 141
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 127 495 −1 519
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 128 983 17 763
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 770 737 18 528
  7.2 Muut arvopaperit 358 246 −765
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 152 0
9 Muut saamiset 216 207 −251
Vastaavaa yhteensä 2 718 650 11 911
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 066 176 8 478
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 697 909 39 837
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 520 421 21 519
  2.2 Talletusmahdollisuus 177 335 18 317
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 153 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 017 −112
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 177 513 −33 842
  5.1 Julkisyhteisöt 79 800 −34 959
  5.2 Muut 97 714 1 117
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 444 −1 591
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 137 −84
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 323 224
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 323 224
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 202 0
10 Muut velat 217 994 −998
11 Arvonmuutostilit 350 735 0
12 Pääoma ja rahastot 97 200 −1
Vastattavaa yhteensä 2 718 650 11 911
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle