Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 4. prosinca 2015.

8. prosinca 2015.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 4. prosinca 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,3 mlrd. EUR na 264,1 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
3. prosinca 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 134 mil. USD 134 mil. USD

Navedene transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,8 mlrd. EUR na 358,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 8,5 mlrd. EUR na 1.066,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 35 mlrd. EUR na 79,8 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 22,1 mlrd. EUR na 343,9 mlrd. EUR. U srijedu, 2. prosinca 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 73,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 69,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 177,3 mlrd. EUR (u odnosu na 159 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 18,5 mlrd. EUR na 770,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 4. prosinca 2015. Razlika u odnosu na 27. studenog 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 27. studenog 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 20,7 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 9,8 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 139,9 mlrd. EUR +2,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 15,3 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 461,9 mlrd. EUR +16,5 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 123,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 21,5 mlrd. EUR na 520,4 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 348 850 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 294 471 2 394
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 655 3
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 215 817 2 391
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 36 331 −1 912
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 766 −746
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 766 −746
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 521 394 −3 818
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 69 815 −3 959
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 451 371 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 208 141
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 127 495 −1 519
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 128 983 17 763
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 770 737 18 528
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 246 −765
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 152 0
9 Ostala imovina 216 207 −251
Ukupno imovina 2 718 650 11 911
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 066 176 8 478
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 697 909 39 837
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 520 421 21 519
  2.2 Novčani depoziti 177 335 18 317
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 153 1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 017 −112
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 177 513 −33 842
  5.1 Opća država 79 800 −34 959
  5.2 Ostale obveze 97 714 1 117
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 39 444 −1 591
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 137 −84
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 323 224
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 323 224
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 202 0
10 Ostale obveze 217 994 −998
11 Računi revalorizacije 350 735 0
12 Kapital i pričuve 97 200 −1
Ukupno obveze 2 718 650 11 911
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije