Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 decembrie 2015

8 decembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 decembrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,3 miliarde EUR, până la 264,1 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
3 decembrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 134 de milioane USD 134 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 0,8 miliarde EUR, până la 358,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 8,5 miliarde EUR, până la 1 066,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 35 de miliarde EUR, până la 79,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 22,1 miliarde EUR, până la 343,9 miliarde EUR. Miercuri, 2 decembrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 73,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 69,8 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 177,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 159 de miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 18,5 miliarde EUR, până la 770,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 4 decembrie 2015 Modificări față de 27 noiembrie 2015 – achiziții Modificări față de 27 noiembrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 20,7 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 139,9 miliarde EUR +2,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 15,3 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 461,9 miliarde EUR +16,5 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 123,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 21,5 miliarde EUR, până la 520,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 348 850 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 294 471 2 394
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 655 3
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 215 817 2 391
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 36 331 −1 912
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 766 −746
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 766 −746
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 521 394 −3 818
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 69 815 −3 959
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 451 371 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 208 141
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 127 495 −1 519
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 128 983 17 763
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 770 737 18 528
  7.2 Alte titluri 358 246 −765
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 152 0
9 Alte active 216 207 −251
Total active 2 718 650 11 911
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 066 176 8 478
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 697 909 39 837
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 520 421 21 519
  2.2 Facilitatea de depozit 177 335 18 317
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 153 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 017 −112
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 177 513 −33 842
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 79 800 −34 959
  5.2 Alte angajamente 97 714 1 117
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 444 −1 591
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 137 −84
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 323 224
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 323 224
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 202 0
10 Alte pasive 217 994 −998
11 Conturi de reevaluare 350 735 0
12 Capital şi rezerve 97 200 −1
Total pasive 2 718 650 11 911
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media