Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. gruodžio 4 d.

2015 m. gruodžio 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. gruodžio 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 264,1 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. gruodžio 3 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 134 mln. JAV dolerių 134 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 358,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,5 mlrd. eurų – iki 1 066,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 35 mlrd. eurų – iki 79,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22,1 mlrd. eurų – iki 343,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. gruodžio 2 d., baigėsi 73,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 69,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 177,3 mlrd. eurų (palyginti su 159 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 18,5 mlrd. eurų – iki 770,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. gruodžio 4 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. lapkričio 27 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. lapkričio 27 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,7 mlrd. eurų −0,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 9,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 139,9 mlrd. eurų +2,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 15,3 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 461,9 mlrd. eurų +16,5 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 123,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 21,5 mlrd. eurų – iki 520,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 348 850 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 294 471 2 394
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 655 3
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 215 817 2 391
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 36 331 −1 912
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 766 −746
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 766 −746
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 521 394 −3 818
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 69 815 −3 959
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 451 371 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 208 141
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 495 −1 519
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 128 983 17 763
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 770 737 18 528
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 246 −765
8 Valdžios skola eurais 25 152 0
9 Kitas turtas 216 207 −251
Visas turtas 2 718 650 11 911
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 066 176 8 478
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 697 909 39 837
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 520 421 21 519
  2.2 Indėlių galimybė 177 335 18 317
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 153 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 017 −112
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 177 513 −33 842
  5.1 Valdžiai 79 800 −34 959
  5.2 Kiti įsipareigojimai 97 714 1 117
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 444 −1 591
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 137 −84
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 323 224
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 323 224
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 202 0
10 Kiti įsipareigojimai 217 994 −998
11 Perkainojimo sąskaitos 350 735 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 200 −1
Visi įsipareigojimai 2 718 650 11 911
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai