Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. december 4.

2015. december 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. december 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,3 milliárd euróval, 264,1 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. december 3.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 134 millió USD 134 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval 358,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8,5 milliárd euróval 1066,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 35 milliárd euróval csökkent, 79,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 22,1 milliárd euróval csökkent 343,9 milliárd euróra. 2015. december 2-án, szerdán lejárt egy 73,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 69,8 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 177,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 159 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 18,5 milliárd euróval 770,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. december 4-én Változás 2015. november 27-éhez képest – vétel Változás 2015. november 27-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 20,7 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,8 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 139,9 milliárd EUR + 2,1 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 15,3 milliárd EUR + 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 461,9 milliárd EUR + 16,5 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 123,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 21,5 milliárd euróval 520,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 348 850 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 294 471 2 394
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 655 3
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 215 817 2 391
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 36 331 −1 912
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 766 −746
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 766 −746
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 521 394 −3 818
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 69 815 −3 959
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 451 371 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 208 141
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 127 495 −1 519
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 128 983 17 763
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 770 737 18 528
  7.2 Egyéb értékpapírok 358 246 −765
8 Euróban denominált államadósság 25 152 0
9 Egyéb eszközök 216 207 −251
Eszközök összesen 2 718 650 11 911
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 066 176 8 478
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 697 909 39 837
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 520 421 21 519
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 177 335 18 317
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 153 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 017 −112
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 177 513 −33 842
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 79 800 −34 959
  5.2 Egyéb kötelezettségek 97 714 1 117
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 444 −1 591
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 137 −84
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 323 224
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 323 224
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 202 0
10 Egyéb kötelezettségek 217 994 −998
11 Átértékelési számlák 350 735 0
12 Saját tőke 97 200 −1
Források összesen 2 718 650 11 911
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok