Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. detsember 2014

23. detsember 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

19. detsembril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 229,9 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,0 miljardi euro võrra 370,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 11,2 miljardi euro võrra 1003,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 15,8 miljardi euro võrra 80,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 82,8 miljardi euro võrra 540,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. detsembril 2014 möödus 105,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 99 miljardit eurot ja tähtajaga kuus päeva. Samal päeval teostati ka 129,8 miljardi euro suurune sihtotstarbeline pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon tähtajaga 1379 päeva.

Nädala jooksul möödus 11 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 22,3 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 39,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 38,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 26,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 4 miljardi euro võrra 215,5 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 19. detsember 2014 Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – ost Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 28,8 miljardit eurot 0,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 28,5 miljardit eurot 3,8 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 1,5 miljardit eurot 0,7 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 143,9 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 56,4 miljardi euro võrra 245,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 529 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 265 942 −385
2.1 Nõuded RVFle 80 330 −875
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 185 612 490
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 840 690
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 299 −136
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 299 −136
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 579 386 95 183
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 99 027 −6 194
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 480 356 101 461
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 −84
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 58 040 3 475
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 585 890 5 990
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 215 514 3 977
7.2 Muud väärtpaberid 370 377 2 013
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 726 −1
9 Muud varad 237 151 −4 760
Varad kokku 2 134 802 100 056
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 003 788 11 167
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 284 020 68 829
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 245 095 56 411
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 38 925 12 428
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −10
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 913 104
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 106 822 14 515
5.1 Valitsussektor 80 551 15 787
5.2 Muud kohustused 26 271 −1 272
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 46 915 6 440
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 336 209
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 049 727
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 049 727
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 494 0
10 Muud kohustused 214 914 −1 935
11 Ümberhindluskontod 315 537 0
12 Kapital ja reservid 94 013 0
Kohustused kokku 2 134 802 100 056

Kontaktandmed