Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 decembrie 2014

23 decembrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 19 decembrie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 0,6 miliarde EUR, până la 229,9 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 2,0 miliarde EUR, până la 370,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 11,2 miliarde EUR, până la 1 003,8 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 15,8 miliarde EUR, până la 80,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 82,8 miliarde EUR, până la 540,5 miliarde EUR. Miercuri, 17 decembrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 105,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 99 de miliarde EUR, cu scadența la șase zile, a fost decontată. La aceeași dată, o operațiune țintită de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL) în valoare de 129,8 miliarde EUR, cu scadența la 1 379 de zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 11 miliarde EUR a ajuns la scadență și o nouă operațiune, în valoare de 22,3 miliarde EUR, a fost decontată, în timp ce suma de 39,8 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 38,9 miliarde EUR (față de 26,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o majorare de 4 miliarde EUR, până la 215,5 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 19 decembrie 2014 Modificări față de săptămâna anterioară – achiziţii Modificări față de săptămâna anterioară – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 28,8 miliarde EUR - 0,5 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,8 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 28,5 miliarde EUR 3,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active 1,5 miliarde EUR 0,7 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 143,9 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 56,4 miliarde EUR, până la 245,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 529 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 265 942 −385
2.1 Creanţe asupra FMI 80 330 −875
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 185 612 490
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 840 690
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 299 −136
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 299 −136
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 579 386 95 183
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 99 027 −6 194
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 480 356 101 461
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 −84
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 58 040 3 475
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 585 890 5 990
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 215 514 3 977
7.2 Alte titluri 370 377 2 013
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 726 −1
9 Alte active 237 151 −4 760
Total active 2 134 802 100 056
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 003 788 11 167
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 284 020 68 829
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 245 095 56 411
2.2 Facilitatea de depozit 38 925 12 428
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −10
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 913 104
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 106 822 14 515
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 80 551 15 787
5.2 Alte angajamente 26 271 −1 272
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 46 915 6 440
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 336 209
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 049 727
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 049 727
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 494 0
10 Alte pasive 214 914 −1 935
11 Conturi de reevaluare 315 537 0
12 Capital şi rezerve 94 013 0
Total pasive 2 134 802 100 056

Contacte media