Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. gruodžio 19 d.

2014 m. gruodžio 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. gruodžio 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 229,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 2,0 mlrd. eurų – iki 370,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,2 mlrd. eurų – iki 1 003,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,8 mlrd. eurų – iki 80,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 82,8 mlrd. eurų – iki 540,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. gruodžio 17 d., baigėsi 105,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja šešių dienų trukmės 99 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta 129,8 mlrd. eurų vertės 1 379dienų trukmės tikslinė ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Per savaitę baigėsi 11 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 22,3 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 39,8 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 38,9 mlrd. eurų (palyginti su 26,5 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 215,5 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2014 m. gruodžio 19 d. Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – pirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 28,8 mlrd. eurų 0,5 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 28,5 mlrd. eurų 3,8 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 1,5 mlrd. eurų 0,7 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 143,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 56,4 mlrd. eurų – iki 245,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 529 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 265 942 −385
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 330 −875
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 185 612 490
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 840 690
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 299 −136
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 299 −136
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 579 386 95 183
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 99 027 −6 194
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 480 356 101 461
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 −84
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 58 040 3 475
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 585 890 5 990
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 215 514 3 977
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 370 377 2 013
8 Valdžios skola eurais 26 726 −1
9 Kitas turtas 237 151 −4 760
Visas turtas 2 134 802 100 056
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 003 788 11 167
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 284 020 68 829
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 245 095 56 411
2.2 Indėlių galimybė 38 925 12 428
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −10
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 913 104
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 106 822 14 515
5.1 Valdžiai 80 551 15 787
5.2 Kiti įsipareigojimai 26 271 −1 272
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 46 915 6 440
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 336 209
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 049 727
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 049 727
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 494 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 914 −1 935
11 Perkainojimo sąskaitos 315 537 0
12 Kapitalas ir rezervai 94 013 0
Visi įsipareigojimai 2 134 802 100 056
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai