Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. december 19.

2014. december 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. december 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,6 milliárd euróval csökkent, 229,9 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,0 milliárd euróval, 370,4 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 11,2 milliárd euróval, 1003,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 15,8 milliárd euróval 80,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 82,8 milliárd euróval, 540,5 milliárd euróra emelkedett. 2014. december 17-én, szerdán lejárt egy 105,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 99 milliárd euro értékben, hatnapos lejárattal. Ugyanezen a napon egy célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 129,8 milliárd euro, futamideje pedig 1379 nap.

A hét folyamán lejárt egy 11 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 22,3 milliárd euro értékben, míg 39,8 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 38,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 26,5 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 4 milliárd euróval, 215,5 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2014. december 19-én Változás az előző héthez képest Vétel Változás az előző héthez képest Visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 28,8 milliárd EUR - 0,5 milliárd EUR
2. fedezettkötvény-vásárlási program 12,8 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 28,5 milliárd EUR 3,8 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 1,5 milliárd EUR 0,7 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 143,9 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 56,4 milliárd euróval, 245,1 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 529 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 265 942 −385
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 330 −875
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 185 612 490
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 840 690
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 299 −136
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 299 −136
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 579 386 95 183
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 99 027 −6 194
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 480 356 101 461
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 −84
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 58 040 3 475
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 585 890 5 990
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 215 514 3 977
7.2 Egyéb értékpapírok 370 377 2 013
8 Euróban denominált államadósság 26 726 −1
9 Egyéb eszközök 237 151 −4 760
Eszközök összesen 2 134 802 100 056
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 003 788 11 167
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 284 020 68 829
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 245 095 56 411
2.2 Betéti rendelkezésre állás 38 925 12 428
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −10
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 913 104
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 106 822 14 515
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 80 551 15 787
5.2 Egyéb kötelezettségek 26 271 −1 272
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 46 915 6 440
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 336 209
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 049 727
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 049 727
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 494 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 914 −1 935
11 Átértékelési számlák 315 537 0
12 Saját tőke 94 013 0
Források összesen 2 134 802 100 056

Médiakapcsolatok