Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. jaanuar 2014

28. jaanuar 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

24. jaanuaril 2014 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht kuldmüntide ostu tulemusel 1 miljoni euro võrra.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 207,3 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi vahel sõlmitud ajutise vastastikuse valuutakokkuleppe (vahetustehingute liin) raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1 miljardi euro võrra 355,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 5 miljardi euro võrra 929,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 21,1 miljardi euro võrra 93,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 40,1 miljardi euro võrra 497,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. jaanuaril 2014 möödus 94,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 116,3 miljardit eurot. Samal päeval möödus 179 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 152,1 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 1 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 44 miljardi euro ulatuses (võrreldes 36,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 233,5 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 24. jaanuaril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 177,4 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 40,9 miljardi ja 15,2 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 25,4 miljardi euro võrra 227,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 157 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 243 861 −1 898
2.1 Nõuded RVFle 81 583 −5
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 162 278 −1 893
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 296 671
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 21 114 128
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 114 128
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 693 177 20 618
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 116 281 21 543
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 576 717 −991
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 179 65
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 74 670 1 541
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 589 264 520
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 233 520 −515
7.2 Muud väärtpaberid 355 743 1 035
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 287 0
9 Muud varad 244 470 1 856
Varad kokku 2 221 296 23 436
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 929 924 −5 019
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 423 979 5 981
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 227 884 25 435
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 44 010 7 521
2.3 Tähtajalised hoiused 152 067 −26 933
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 18 −42
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 113 −1 886
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 122 961 24 638
5.1 Valitsussektor 93 636 21 131
5.2 Muud kohustused 29 325 3 507
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 105 820 −314
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 289 −1 411
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 890 −36
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 890 −36
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0
10 Muud kohustused 223 179 1 533
11 Ümberhindluskontod 262 876 0
12 Kapital ja reservid 90 548 −50
Kohustused kokku 2 221 296 23 436
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid