Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. január 24.

2014. január 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. január 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya aranyérme-vásárlás miatt 1 millió euróval emelkedett.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 207,3 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodás (swapkeret) keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1 milliárd euróval 355,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5 milliárd euróval csökkent, 929,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 21,1 milliárd euróval 93,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 40,1 milliárd euróval 497,1 milliárd euróra emelkedett. 2014. január 22-én, szerdán lejárt egy 94,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 116,3 milliárd euro értékben, egy heti lejárattal. Ugyanezen a napon 179 milliárd euro értékű lekötött betétállomány futamideje járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 152,1 milliárd euro értékben.

A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket fizettek vissza lejárat előtt 1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 44 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 36,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,5 milliárd euróval 233,5 milliárd euróra csökkent. Ez annak tudható be, hogy az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. január 24-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 177,4 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 40,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozóé pedig összesen 15,2 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 25,4 milliárd euróval 227,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 157 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 243 861 −1 898
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 583 −5
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 162 278 −1 893
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 296 671
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 114 128
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 114 128
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 693 177 20 618
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 116 281 21 543
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 576 717 −991
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 179 65
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 74 670 1 541
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 589 264 520
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 233 520 −515
7.2 Egyéb értékpapírok 355 743 1 035
8 Euróban denominált államadósság 28 287 0
9 Egyéb eszközök 244 470 1 856
Eszközök összesen 2 221 296 23 436
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 929 924 −5 019
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 423 979 5 981
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 227 884 25 435
2.2 Betéti rendelkezésre állás 44 010 7 521
2.3 Lekötött betétek 152 067 −26 933
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 18 −42
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 113 −1 886
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 122 961 24 638
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 93 636 21 131
5.2 Egyéb kötelezettségek 29 325 3 507
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 105 820 −314
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 289 −1 411
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 890 −36
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 890 −36
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0
10 Egyéb kötelezettségek 223 179 1 533
11 Átértékelési számlák 262 876 0
12 Saját tőke 90 548 −50
Források összesen 2 221 296 23 436
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok