Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 ianuarie 2014

28 ianuarie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 24 ianuarie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a înregistrat o creştere de 1 milion EUR ca urmare a cumpărării de monede de aur.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 207,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 1 miliard EUR, până la 355,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 5 miliarde EUR, până la 929,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 21,1 miliarde EUR, până la 93,6 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 40,1 miliarde EUR, până la 497,1 miliarde EUR. Miercuri, 22 ianuarie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 94,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 116,3 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 179 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 152,1 miliarde EUR.

În cursul săptămânii, suma de 1 miliard EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 44 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 36,5 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,5 miliarde EUR, până la 233,5 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 24 ianuarie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 177,4 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 40,9 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 15,2 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 25,4 miliarde EUR, până la 227,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 157 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 243 861 −1 898
2.1 Creanţe asupra FMI 81 583 −5
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 162 278 −1 893
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 296 671
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 114 128
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 114 128
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 693 177 20 618
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 116 281 21 543
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 576 717 −991
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 179 65
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 74 670 1 541
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 589 264 520
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 233 520 −515
7.2 Alte titluri 355 743 1 035
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 287 0
9 Alte active 244 470 1 856
Total active 2 221 296 23 436
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 929 924 −5 019
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 423 979 5 981
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 227 884 25 435
2.2 Facilitatea de depozit 44 010 7 521
2.3 Depozite pe termen fix 152 067 −26 933
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 18 −42
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 113 −1 886
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 122 961 24 638
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 93 636 21 131
5.2 Alte angajamente 29 325 3 507
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 105 820 −314
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 289 −1 411
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 890 −36
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 890 −36
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0
10 Alte pasive 223 179 1 533
11 Conturi de reevaluare 262 876 0
12 Capital şi rezerve 90 548 −50
Total pasive 2 221 296 23 436
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media