Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. sausio 24 d.

2014 m. sausio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. sausio 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų dėl aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 207,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 355,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5 mlrd. eurų – iki 929,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 21,1 mlrd. eurų – iki 93,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 40,1 mlrd. eurų – iki 497,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. sausio 22 d., baigėsi 94,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 116,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 179 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 152,1 mlrd. eurų.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 1 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 44 mlrd. eurų (palyginti su 36,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 233,5 mlrd. eurų, pasibaigus pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2014 m. sausio 24 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 177,4 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 40,9 mlrd. eurų ir 15,2 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 25,4 mlrd. eurų – iki 227,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 157 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 243 861 −1 898
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 583 −5
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 162 278 −1 893
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 296 671
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 114 128
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 114 128
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 693 177 20 618
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 116 281 21 543
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 576 717 −991
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 179 65
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 74 670 1 541
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 589 264 520
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 233 520 −515
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 355 743 1 035
8 Valdžios skola eurais 28 287 0
9 Kitas turtas 244 470 1 856
Visas turtas 2 221 296 23 436
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 929 924 −5 019
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 423 979 5 981
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 227 884 25 435
2.2 Indėlių galimybė 44 010 7 521
2.3 Terminuotieji indėliai 152 067 −26 933
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 18 −42
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 113 −1 886
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 122 961 24 638
5.1 Valdžiai 93 636 21 131
5.2 Kiti įsipareigojimai 29 325 3 507
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 105 820 −314
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 289 −1 411
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 890 −36
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 890 −36
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0
10 Kiti įsipareigojimai 223 179 1 533
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876 0
12 Kapitalas ir rezervai 90 548 −50
Visi įsipareigojimai 2 221 296 23 436