Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 24. siječnja 2014.

28. siječnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 24. siječnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) povećalo se za 1 milijun EUR zbog kupnje zlatnoga kovanog novca.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) povećalo se za 0,2 milijarde EUR na 207,3 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi s dogovorom o privremenoj međusobnoj valutnoj zamjeni (zamjenska linija) između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Vlasništvo Eurosustava nad utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećalo se za 1 milijardu EUR na 355,7 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) smanjila se za 5 milijarda EUR na 929,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) povećale su se za 21,1 milijardu EUR na 93,6 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) povećali su se za 40,1 milijardu EUR na 497,1 milijardu EUR. U srijedu, 22. siječnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 94,7 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 116,3 milijarde EUR s rokom dospijeća od tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 179 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 152,1 milijardu EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćena je prije dospijeća 1 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,2 milijarde EUR (u odnosu na 0,1 milijardu EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 44 milijarde EUR (u odnosu na 36,5 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Vlasništvo Eurosustava nad vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) smanjilo se za 0,5 milijarda EUR na 233,5 milijarda EUR. Do smanjenja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog programa otkupa pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 24. siječnja 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 177,4 milijarde EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 40,9 milijarda EUR odnosno 15,2 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) povećalo za 25,4 milijarde EUR na 227,9 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 157 1
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 243 861 −1 898
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 583 −5
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 162 278 −1 893
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 296 671
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 114 128
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 114 128
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 693 177 20 618
5.1 Glavne operacije refinanciranja 116 281 21 543
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 576 717 −991
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 179 65
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 1 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 74 670 1 541
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 589 264 520
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 233 520 −515
7.2 Ostali vrijednosni papiri 355 743 1 035
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 287 0
9 Ostala imovina 244 470 1 856
Ukupno imovina 2 221 296 23 436
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 929 924 −5 019
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 423 979 5 981
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 227 884 25 435
2.2 Novčani depoziti 44 010 7 521
2.3 Oročeni depoziti 152 067 −26 933
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 18 −42
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 2 113 −1 886
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 122 961 24 638
5.1 Opća država 93 636 21 131
5.2 Ostale obveze 29 325 3 507
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 105 820 −314
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 289 −1 411
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 890 −36
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 890 −36
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0
10 Ostale obveze 223 179 1 533
11 Računi revalorizacije 262 876 0
12 Kapital i pričuve 90 548 −50
Ukupno obveze 2 221 296 23 436