Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.1.2014

28.1.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.1.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla kultakolikko-ostojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 207,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 355,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 5 miljardilla eurolla 929,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 21,1 miljardilla eurolla 93,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 40,1 miljardilla eurolla 497,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.1.2014 erääntyi 94,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 116,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 179 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 152,1 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 1 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 44 miljardia euroa (edellisellä viikolla 36,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,5 miljardilla eurolla 233,5 miljardiin euroon ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 24.1.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 177,4 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 40,9 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 15,2 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 25,4 miljardilla eurolla 227,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 157 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 243 861 −1 898
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 583 −5
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 162 278 −1 893
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 296 671
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 114 128
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 114 128
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 693 177 20 618
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 116 281 21 543
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 576 717 −991
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 179 65
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 74 670 1 541
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 589 264 520
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 233 520 −515
7.2 Muut arvopaperit 355 743 1 035
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 287 0
9 Muut saamiset 244 470 1 856
Vastaavaa yhteensä 2 221 296 23 436
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 929 924 −5 019
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 423 979 5 981
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 227 884 25 435
2.2 Talletusmahdollisuus 44 010 7 521
2.3 Määräaikaistalletukset 152 067 −26 933
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 18 −42
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 113 −1 886
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 122 961 24 638
5.1 Julkisyhteisöt 93 636 21 131
5.2 Muut 29 325 3 507
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 105 820 −314
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 289 −1 411
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 890 −36
8.1 Talletukset ja muut velat 5 890 −36
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0
10 Muut velat 223 179 1 533
11 Arvonmuutostilit 262 876 0
12 Pääoma ja rahastot 90 548 −50
Vastattavaa yhteensä 2 221 296 23 436