Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. oktoober 2011

11. oktoober 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

7. oktoobril 2011 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 181 miljoni euro võrra. Selle tingis kullast mälestusmüntide müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 191 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
6. oktoober 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,5 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,8 miljardi euro võrra 338,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,2 miljardi euro võrra 859,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 2,6 miljardi euro võrra 54,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 67,3 miljardi euro võrra 163,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. oktoobril 2011 möödus 208,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 198,9 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 156,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 160,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 255,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 199,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 2,3 miljardi euro võrra 222,3 miljardi euroni tingituna väärtpaberite ostude arveldamisest väärtpaberituruprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 7. oktoobril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 163,0 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 59,2 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 50,7 miljardi euro võrra 154,1 miljardi euroni.

Muud küsimused

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kohta seisuga 30. september 2011 märgitakse, et muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu (varade kirje 6) on vähenenud 0,5 miljardi euro võrra ning muud varad (varade kirje 9) on suurenenud sama summa võrra tulenevalt raamatupidamises tehtud ümberklassifitseerimisest eurosüsteemi ühe keskpanga poolt.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 419 824 −181
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 226 804 282
2.1 Nõuded RVFle 80 401 −2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 146 404 284
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 34 593 −734
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 437 743
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 437 743
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 580 690 −8 096
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 198 881 −9 468
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 378 935 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 837 1 423
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 38 −50
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 68 334 16 503
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 560 742 4 080
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 222 253 2 312
7.2 Muud väärtpaberid 338 489 1 767
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 965 0
9 Muud varad 350 340 −5 440
Varad kokku 2 295 727 7 156
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 859 614 2 242
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 571 514 8 499
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 154 144 −50 727
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 255 569 55 930
2.3 Tähtajalised hoiused 160 500 4 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 301 −704
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 957 −1 341
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 62 406 2 666
5.1 Valitsussektor 54 294 2 648
5.2 Muud kohustused 8 112 17
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 48 289 −1 747
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 676 1 200
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 250 −1 552
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 250 −1 552
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 486 0
10 Muud kohustused 216 779 −2 811
11 Ümberhindluskontod 383 276 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 295 727 7 156