Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 7ης Οκτωβρίου 2011

11 Οκτωβρίου 2011

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 7 Οκτωβρίου 2011, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 181 εκατ. ευρώ αντανακλά την πώληση χρυσών αναμνηστικών κερμάτων από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 191 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ
Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
6 Οκτωβρίου 2011 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 0,5 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 0,5 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 1,8 δισεκ. ευρώ σε 338,5 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2,2 δισεκ. ευρώ σε 859,6 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2,6 δισεκ. ευρώ σε 54,3 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 67,3 δισεκ. ευρώ σε 163,3 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 208,3 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 198,9 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 156,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 160,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 2,8 δισεκ. ευρώ (έναντι 1,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 255,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 199,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 2,3 δισεκ. ευρώ σε 222,3 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον διακανονισμό αγορών τίτλων στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 7 Οκτωβρίου 2011 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 163,0 δισεκ. ευρώ και 59,2 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα δύο χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 50,7 δισεκ. ευρώ σε 154,1 δισεκ. ευρώ.

Λοιπά ζητήματα

Σε σχέση με την ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 30ής Σεπτεμβρίου 2011 πρέπει να σημειωθεί ότι οι λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 6 του ενεργητικού) μειώθηκαν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ ενώ τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού (στοιχείο 9 του ενεργητικού) αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσό, λόγω λογιστικής επανακατηγοριοποίησης στην οποία προέβη μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 419.824 −181
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 226.804 282
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 80.401 −2
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 146.404 284
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 34.593 −734
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.437 743
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.437 743
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 580.690 −8.096
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 198.881 −9.468
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 378.935 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 2.837 1.423
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 38 −50
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 68.334 16.503
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 560.742 4.080
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 222.253 2.312
7.2 Λοιποί τίτλοι 338.489 1.767
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 33.965 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 350.340 −5.440
Σύνολο ενεργητικού 2.295.727 7.156
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 859.614 2.242
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 571.514 8.499
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 154.144 −50.727
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 255.569 55.930
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 160.500 4.000
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.301 −704
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 1.957 −1.341
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 62.406 2.666
5.1 Γενική κυβέρνηση 54.294 2.648
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.112 17
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 48.289 −1.747
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.676 1.200
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.250 −1.552
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 12.250 −1.552
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 54.486 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 216.779 −2.811
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 383.276 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 81.481 0
Σύνολο παθητικού 2.295.727 7.156

Εκπρόσωποι Τύπου