Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. október 7.

2011. október 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. október 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 181 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik központi bankjának arany emlékérme-eladását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,1 milliárd euróval csökkent, 191 milliárd euróra (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. október 6. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,5 milliárd USD 0,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,8 milliárd euróval 338,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,2 milliárd euróval, 859,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,6 milliárd euróval 54,3 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 67,3 milliárd euróval csökkent, 163,3 milliárd euróra. 2011. október 5-én, szerdán lejárt egy 208,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 198,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 156,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 160,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 2,8 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 1,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 255,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 199,6 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,3 milliárd euróval 222,3 milliárd euróra emelkedett. Ennek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás áll. Így a 2011. október 7-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 163,0 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 59,2 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 50,7 milliárd euróval 154,1 milliárd euróra csökkent.

Egyéb kérdések

Megjegyzendő, hogy az eurorendszer 2011. szeptember 30-i összevont pénzügyi kimutatásában az euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések (eszközoldal, 6. tétel) 0,5 milliárd euróval csökkentek, az egyéb eszközök (eszközoldal, 9. tétel) pedig ugyanennyivel emelkedtek, aminek hátterében az eurorendszer egyik központi bankjának számviteli átsorolása állt.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 419 824 −181
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 226 804 282
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 401 −2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 146 404 284
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 34 593 −734
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 437 743
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 437 743
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 580 690 −8 096
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 198 881 −9 468
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 378 935 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 837 1 423
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 38 −50
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 68 334 16 503
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 560 742 4 080
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 222 253 2 312
7.2 Egyéb értékpapírok 338 489 1 767
8 Euróban denominált államadósság 33 965 0
9 Egyéb eszközök 350 340 −5 440
Eszközök összesen 2 295 727 7 156
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 859 614 2 242
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 571 514 8 499
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 154 144 −50 727
2.2 Betéti rendelkezésre állás 255 569 55 930
2.3 Lekötött betétek 160 500 4 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 301 −704
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 957 −1 341
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 62 406 2 666
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 54 294 2 648
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 112 17
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 48 289 −1 747
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 676 1 200
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 250 −1 552
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 250 −1 552
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 486 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 779 −2 811
11 Átértékelési számlák 383 276 0
12 Saját tőke 81 481 0
Források összesen 2 295 727 7 156

Médiakapcsolatok