Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.10.2011

11.10.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.10.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 181) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaisia juhlarahoja.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,1 miljardilla eurolla 191 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
6.10.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 338,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 859,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 2,6 miljardilla eurolla 54,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 67,3 miljardilla eurolla 163,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.10.2011 erääntyi 208,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 198,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 156,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 160,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 255,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 199,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 2,3 miljardilla eurolla 222,3 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen arvopaperiostojen vuoksi. Perjantaina 7.10.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 163,0 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 59,2 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 50,7 miljardilla eurolla 154,1 miljardiin euroon.

Muutoksia

Eräässä eurojärjestelmän keskuspankissa tehdyn uudelleenluokituksen seurauksena muiden euromääräisten saamisten euroalueen luottolaitoksilta (vastaavien erä 6) määrä eurojärjestelmän konsolidoidussa viikkotaseessa 30.9.2011 on supistunut 0,5 miljardilla eurolla ja muiden saamisten (vastaavien erä 9) määrä kasvanut saman verran.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 419 824 −181
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 226 804 282
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 401 −2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 146 404 284
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 593 −734
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 437 743
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 437 743
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 580 690 −8 096
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 198 881 −9 468
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 378 935 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 837 1 423
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 38 −50
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 68 334 16 503
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 560 742 4 080
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 222 253 2 312
7.2 Muut arvopaperit 338 489 1 767
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 33 965 0
9 Muut saamiset 350 340 −5 440
Vastaavaa yhteensä 2 295 727 7 156
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 859 614 2 242
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 571 514 8 499
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 154 144 −50 727
2.2 Talletusmahdollisuus 255 569 55 930
2.3 Määräaikaistalletukset 160 500 4 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 301 −704
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 957 −1 341
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 62 406 2 666
5.1 Julkisyhteisöt 54 294 2 648
5.2 Muut 8 112 17
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 48 289 −1 747
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 676 1 200
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 250 −1 552
8.1 Talletukset ja muut velat 12 250 −1 552
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 486 0
10 Muut velat 216 779 −2 811
11 Arvonmuutostilit 383 276 0
12 Pääoma ja rahastot 81 481 0
Vastattavaa yhteensä 2 295 727 7 156

Yhteyshenkilöt