Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 octombrie 2011

11 octombrie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 octombrie 2011, scăderea de 181 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de monede comemorative de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o reducere de 0,1 miliarde EUR, până la 191 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
6 octombrie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,5 miliarde USD 0,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o creştere de 1,8 miliarde EUR, până la 338,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 2,2 miliarde EUR, până la 859,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 2,6 miliarde EUR, până la 54,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 67,3 miliarde EUR, până la 163,3 miliarde EUR. Miercuri, 5 octombrie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 208,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 198,9 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 156,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 160,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2,8 miliarde EUR (faţă de 1,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 255,6 miliarde EUR (faţă de 199,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere de 2,3 miliarde EUR, până la 222,3 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat decontării cumpărărilor de titluri în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 7 octombrie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 163,0 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a cifrat la 59,2 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 50,7 miliarde EUR, până la 154,1 miliarde EUR.

Diverse

Trebuie remarcat faptul că, în ceea ce priveşte situaţia financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 septembrie 2011, poziţia alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro (poziţia 6 din active) a consemnat o reducere de 0,5 miliarde EUR, iar poziţia alte active s-a înregistrat o creştere cu aceeaşi valoare, ca urmare a unei reclasificări contabile efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 419 824 −181
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 226 804 282
2.1 Creanţe asupra FMI 80 401 −2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 146 404 284
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 34 593 −734
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 437 743
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 437 743
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 580 690 −8 096
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 198 881 −9 468
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 378 935 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 837 1 423
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 38 −50
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 68 334 16 503
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 560 742 4 080
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 222 253 2 312
7.2 Alte titluri 338 489 1 767
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 965 0
9 Alte active 350 340 −5 440
Total active 2 295 727 7 156
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 859 614 2 242
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 571 514 8 499
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 154 144 −50 727
2.2 Facilitatea de depozit 255 569 55 930
2.3 Depozite pe termen fix 160 500 4 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 301 −704
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 957 −1 341
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 62 406 2 666
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 54 294 2 648
5.2 Alte angajamente 8 112 17
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 48 289 −1 747
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 676 1 200
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 250 −1 552
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 250 −1 552
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 486 0
10 Alte pasive 216 779 −2 811
11 Conturi de reevaluare 383 276 0
12 Capital şi rezerve 81 481 0
Total pasive 2 295 727 7 156