Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. spalio 7 d.

2011 m. spalio 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. spalio 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 181 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus proginių aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 191 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Operacijos tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. spalio 6 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,5 mlrd. JAV dolerių 0,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 338,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 859,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 54,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 67,3 mlrd. eurų – iki 163,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. spalio 5 d., baigėsi 208,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 198,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 156,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 160,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,8 mlrd. eurų (palyginti su 1,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 255,6 mlrd. eurų (palyginti su 199,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2,3 mlrd. eurų – iki 222,3 mlrd. eurų pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. spalio 7 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 163,0 mlrd. eurų ir 59,2 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 50,7 mlrd. eurų – iki 154,1 mlrd. eurų.

Kitos sritys

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad, lyginant su 2011 m. rugsėjo 30 d. Eurosistemos konsoliduota savaitine finansine ataskaita, kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais (6 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų, o kitas turtas (9 straipsnis turto dalyje) padidėjo ta pačia suma dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų apskaitos perklasifikavimo.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 419 824 −181
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 226 804 282
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 401 −2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 146 404 284
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 593 −734
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 437 743
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 437 743
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 580 690 −8 096
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 198 881 −9 468
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 378 935 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 837 1 423
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 38 −50
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 68 334 16 503
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 560 742 4 080
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 222 253 2 312
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 338 489 1 767
8 Valdžios skola eurais 33 965 0
9 Kitas turtas 350 340 −5 440
Visas turtas 2 295 727 7 156
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 859 614 2 242
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 571 514 8 499
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 154 144 −50 727
2.2 Indėlių galimybė 255 569 55 930
2.3 Terminuotieji indėliai 160 500 4 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 301 −704
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 957 −1 341
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 62 406 2 666
5.1 Valdžiai 54 294 2 648
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 112 17
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 48 289 −1 747
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 676 1 200
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 250 −1 552
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 250 −1 552
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 486 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 779 −2 811
11 Perkainojimo sąskaitos 383 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 481 0
Visi įsipareigojimai 2 295 727 7 156