Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. birželio 19 d.

2009 m. birželio 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. birželio 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 20 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,1 mlrd. eurų – iki 217 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. birželio 17 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 32,5 mlrd. CHF 31,5 mlrd. CHF
2009 m. birželio 18 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 51,8 mlrd. USD 40,6 mlrd. USD
2009 m. birželio 18 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 12,2 mlrd. USD 0,4 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 300,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2 mlrd. eurų – iki 760,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,4 mlrd. eurų – iki 150,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 606,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. birželio 17 d., baigėsi 302,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 309,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 12,7 mlrd. eurų (palyginti su 11,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) beveik nepakito ir sudarė 213,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 240 725 −20
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 161 689 −583
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 17 013 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 144 676 −583
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 74 499 −16 352
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 504 −927
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 504 −927
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 618 887 7 867
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 309 621 7 544
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 308 703 2
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 549 308
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 13 13
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 031 155
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 300 950 343
8 Valdžios skola eurais 36 769 −19
9 Kitas turtas 244 664 2 629
Visas turtas 1 719 718 −6 906
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 760 817 −1 981
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 226 268 1 327
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 213 515 24
2.2 Indėlių galimybė 12 717 1 383
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 36 −80
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 213 −8
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 159 802 6 907
5.1 Valdžiai 150 321 5 425
5.2 Kiti įsipareigojimai 9 481 1 482
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 118 705 −13 094
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 490 287
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 154 −1 082
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 154 −1 082
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 551 0
10 Kiti įsipareigojimai 158 797 745
11 Perkainojimo sąskaitos 202 952 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 968 −8
Visi įsipareigojimai 1 719 718 −6 906

Kontaktai žiniasklaidai