Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. június 19.

2009. június 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. június 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 20 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 16,1 milliárd euróval csökkent, 217 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. június 17. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 32,5 milliárd CHF 31,5 milliárd CHF
2009. június 18. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 51,8 milliárd USD 40,6 milliárd USD
2009. június 18. 84 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 12,2 milliárd USD 0,4 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,3 milliárd euróval 300,9 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2 milliárd euróval 760,8 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,4 milliárd euróval 150,3  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 6,6 milliárd euróval 606,1 milliárd euróra emelkedett. 2009. június 17-én, szerdán lejárt egy 302,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 309,6 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,5 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 12,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 11,3 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak 213,5 milliárd eurós egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) gyakorlatilag nem változott.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 240 725 −20
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 161 689 −583
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 17 013 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 144 676 −583
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 74 499 −16 352
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 504 −927
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 504 −927
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 618 887 7 867
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 309 621 7 544
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 308 703 2
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 549 308
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 13 13
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 24 031 155
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 300 950 343
8 Euróban denominált államadósság 36 769 −19
9 Egyéb eszközök 244 664 2 629
Eszközök összesen 1 719 718 −6 906
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 760 817 −1 981
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 226 268 1 327
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 213 515 24
2.2 Betéti rendelkezésre állás 12 717 1 383
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 36 −80
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 213 −8
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 159 802 6 907
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 150 321 5 425
5.2 Egyéb kötelezettségek 9 481 1 482
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 118 705 −13 094
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 490 287
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 154 −1 082
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 154 −1 082
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 551 0
10 Egyéb kötelezettségek 158 797 745
11 Átértékelési számlák 202 952 0
12 Saját tőke 72 968 −8
Források összesen 1 719 718 −6 906

Médiakapcsolatok