Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. július 25.

2008. július 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. július 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 0,6 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,6 milliárd euróval nőtt, 166,1 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,8 milliárd euróval emelkedett, 112 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,2 milliárd euróval csökkent, 683,9  milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 31 milliárd euróval nőtt, 81 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 20,5 milliárd euróval emelkedett, 475,4 milliárd euróra. 2008. július 23-án, szerdán lejárt egy 155 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 175,5 milliárd euro értékben. Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele nulla közeli értéken maradt vagyis gyakorlatilag nem változott, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd eurót tett ki, amely nagyjából megegyezett az előző heti értékkel.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1) 7,1 milliárd euróval csökkent, 208,6 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 208 368 −578
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 135 536 3 773
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 228 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 126 308 3 773
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 54 928 −1 707
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 160 −1 500
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 160 −1 500
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 475 519 20 468
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 175 500 20 502
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 300 016 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 1
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 −35
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 34 955 1 036
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 112 034 1 800
8 Euróban denominált államadósság 37 456 0
9 Egyéb eszközök 376 943 259
Eszközök összesen 1 450 899 23 551
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 683 850 −1 212
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 208 670 −7 078
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 208 556 −7 072
2.2 Betéti rendelkezésre állás 74 −2
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 40 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 254 27
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 87 785 30 984
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 80 969 31 025
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 816 −41
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 77 986 −285
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 909 1 070
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 335 375
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 335 375
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 120 0
10 Egyéb kötelezettségek 143 956 −330
11 Átértékelési számlák 152 364 0
12 Saját tőke 71 670 0
Források összesen 1 450 899 23 551

Médiakapcsolatok