Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.7.2008

29.7.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.7.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 166,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 112 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 1,2 miljardilla eurolla 683,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 31 miljardilla eurolla 81 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 20,5 miljardilla eurolla 475,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.7.2008 erääntyi 155 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 175,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö pysyi käytännöllisesti katsottuna ennallaan eli lähes nollassa, ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,1 miljardia euroa eli sekin lähes sama kuin edellisellä viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 7,1 miljardilla eurolla 208,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 208 368 −578
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 135 536 3 773
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 228 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 126 308 3 773
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 54 928 −1 707
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 160 −1 500
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 160 −1 500
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 475 519 20 468
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 175 500 20 502
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 300 016 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 1
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 −35
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 955 1 036
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 112 034 1 800
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 456 0
9 Muut saamiset 376 943 259
Vastaavaa yhteensä 1 450 899 23 551
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 683 850 −1 212
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 208 670 −7 078
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 208 556 −7 072
2.2 Talletusmahdollisuus 74 −2
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 40 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 254 27
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 87 785 30 984
5.1 Julkisyhteisöt 80 969 31 025
5.2 Muut 6 816 −41
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 77 986 −285
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 909 1 070
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 335 375
8.1 Talletukset ja muut velat 16 335 375
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 120 0
10 Muut velat 143 956 −330
11 Arvonmuutostilit 152 364 0
12 Pääoma ja rahastot 71 670 0
Vastattavaa yhteensä 1 450 899 23 551

Yhteyshenkilöt