Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.4.2008

9.4.2008

Aluksi

Poikkeuksellinen tilanne eräässä eurojärjestelmän keskuspankissa on estänyt sitä tuottamasta tasetta 4.4.2008. Tilanteen vuoksi samainen keskuspankki ei kyennyt tuottamaan myöskään taseita 7.3., 14.3., 21.3. ja 28.3.2008. Näin ollen eurojärjestelmän konsolidoidussa taseessa on tällä viikolla käytetty tasetietoja kyseisen eurojärjestelmän keskuspankin viimeisestä saatavilla olevasta taseesta 29.2.2008.

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.4.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 8,6 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 5,3 miljardilla eurolla 144 miljardiin euroon. Muutos johtui pääasiassa saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista; eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkasteltavalla ajanjaksolla aiheutui ainoastaan 0,1 miljardin euron kasvu.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,3 miljardilla eurolla 109,6 miljardiin euroon. Uudelleenarvostusten osuus suurenemisesta oli 0,6 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 662,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 8,3 miljardilla eurolla 68,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 39,7 miljardilla eurolla 443,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.4.2008 erääntyi 216 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 150 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 3.4.2008 suoritettiin uuden, 25 miljardin euron ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1 miljardi euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 28,6 miljardilla eurolla 194,7 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.3.2008 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 592,746 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,5812

Japanin jeni / euro: 157,37

Erityiset nosto-oikeudet: 1,0401 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 209 735 0 8 599
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 136 677 1 292 −5 471
2.1 Saamiset IMF:ltä 8 696 0 −327
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 127 981 1 292 −5 144
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 658 −1 524 −1 438
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 759 −94 −62
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 759 −94 −62
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 444 566 −39 973 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 151 420 −64 710 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 293 110 24 733 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 2 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 34 2 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 182 −658 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 109 612 700 580
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 614 0 −26
9 Muut saamiset 351 552 4 082 12 055
Vastaavaa yhteensä 1 371 355 −36 175 14 237
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 662 561 1 539 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 195 625 −28 956 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 194 746 −28 638 0
2.2 Talletusmahdollisuus 591 −371 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 288 53 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 209 −3 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 76 344 −8 471 0
5.1 Julkisyhteisöt 68 833 −8 304 0
5.2 Muut 7 511 −167 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 48 020 417 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 216 132 −175
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 979 −428 −1 182
8.1 Talletukset ja muut velat 17 979 −428 −1 182
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 148 0 −163
10 Muut velat 136 608 −1 225 7 192
11 Arvonmuutostilit 156 231 0 8 565
12 Pääoma ja rahastot 71 414 820 0
Vastattavaa yhteensä 1 371 355 −36 175 14 237

Yhteyshenkilöt