Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. április 4.

2008. április 9.

Bevezető megjegyzések

Az eurorendszer egyik központi bankjában tapasztalt rendkívüli körülmények – amelyek következtében az érintett központi banknak nem állt módjában elkészíteni 2008. március 7-i, 14-i, 21-i és 28-i mérlegét – továbbra is fennállnak, ezért a 2008. április 4-i mérleg sem készült el. Következésképpen az eurorendszer e heti konszolidált pénzügyi kimutatása a szóban forgó központi bank esetében az utolsó rendelkezésre álló, azaz a 2008. február 29-i kimutatás szerinti mérlegadatokat tartalmazza.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. április 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 8,6 milliárd eurós csökkenésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 5,3 milliárd euróval csökkent, 144 milliárd euróra. A változás nagyrészt az eszközök és források negyedéves átértékelésének hatására történt, mivel az eurorendszer központi bankjai által a vizsgált időszakban végrehajtott ügyfél- és portfólióügyletek 0,1 milliárd eurós emelkedést eredményeztek.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állományának értéke (eszközoldal, 7. tétel) 1,3 milliárd euróval emelkedett, 109,6 milliárd euróra, amelyből 0,6 milliárd euro az átértékelésekből adódott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval nőtt, 662,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,3 milliárd euróval csökkent, 68,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 39,7 milliárd euróval csökkent, 443,7 milliárd euróra. 2008. április 2-án, szerdán lejárt egy 216 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 150 milliárd euro értékben. 2008. április 3-án, csütörtökön egy újabb pótlólagos hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet keretében 25 milliárd euro kihelyezésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételének értéke 0,6 milliárd euro volt (szemben az előző heti 1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 28,6 milliárd euróval csökkent, 194,7 milliárd euróra.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2008. március 31-én a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegek átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany: 592,746 EUR/finom uncia

USD: 1,5812 JPY/EUR

JPY: 157,37 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,0401 EUR/SDR

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 735 0 8 599
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 136 677 1 292 −5 471
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 8 696 0 −327
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 127 981 1 292 −5 144
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 658 −1 524 −1 438
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 759 −94 −62
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 759 −94 −62
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 444 566 −39 973 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 151 420 −64 710 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 293 110 24 733 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 2 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 34 2 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 34 182 −658 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 109 612 700 580
8 Euróban denominált államadósság 38 614 0 −26
9 Egyéb eszközök 351 552 4 082 12 055
Eszközök összesen 1 371 355 −36 175 14 237
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 662 561 1 539 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 195 625 −28 956 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 194 746 −28 638 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 591 −371 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 288 53 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 209 −3 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 76 344 −8 471 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 68 833 −8 304 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 511 −167 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 48 020 417 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 216 132 −175
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 979 −428 −1 182
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 979 −428 −1 182
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 148 0 −163
10 Egyéb kötelezettségek 136 608 −1 225 7 192
11 Átértékelési számlák 156 231 0 8 565
12 Saját tőke 71 414 820 0
Források összesen 1 371 355 −36 175 14 237

Médiakapcsolatok