Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 31. august 2007

4. september 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

31. augustil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 25 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 145,5 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,9 miljardi euro võrra 93,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,1 miljardi euro võrra 637,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 9,4 miljardi euro võrra 65,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 65,1 miljardi euro võrra 399,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. augustil 2007 möödus 275 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 210 miljardit eurot. Neljapäeval, 30. augustil 2007 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses, mis vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 76,8 miljardi euro võrra 132,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 172 000 −25
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 144 162 710
2.1 Nõuded RVFle 9 690 2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 134 472 708
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 26 385 1 486
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 458 −665
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 458 −665
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 400 116 −65 087
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 209 998 −65 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 190 001 −1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 110 −92
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 7 7
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 11 825 −1 002
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 93 275 939
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 145 −3
9 Muud varad 255 168 4 297
Varad kokku 1 157 534 −59 350
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 637 187 1 090
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 132 614 −76 739
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 132 296 −76 759
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 318 20
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 189 −2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 73 187 9 657
5.1 Valitsussektor 65 374 9 372
5.2 Muud kohustused 7 813 285
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 20 859 1 342
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 134 −74
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 410 2 280
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 410 2 280
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 517 0
10 Muud kohustused 82 536 3 024
11 Ümberhindluskontod 117 010 0
12 Kapital ja reservid 68 891 72
Kohustused kokku 1 157 534 −59 350

Kontaktandmed