Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. rugpjūčio 31 d.

2007 m. rugsėjo 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. rugpjūčio 31 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 25 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 145,5 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 93,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 637,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,4 mlrd. eurų – iki 65,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 65,1 mlrd. eurų – iki 399,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. rugpjūčio 29 d., baigėsi 275 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 210 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2007 m. rugpjūčio 30 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų, beveik toks pat kaip praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 76,8 mlrd. eurų – iki 132,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 172 000 −25
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 144 162 710
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 690 2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 134 472 708
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 385 1 486
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 458 −665
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 458 −665
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 400 116 −65 087
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 209 998 −65 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 190 001 −1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 110 −92
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 7
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 11 825 −1 002
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 275 939
8 Valdžios skola eurais 37 145 −3
9 Kitas turtas 255 168 4 297
Visas turtas 1 157 534 −59 350
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 637 187 1 090
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 132 614 −76 739
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 132 296 −76 759
2.2 Indėlių galimybė 318 20
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 189 −2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 73 187 9 657
5.1 Valdžiai 65 374 9 372
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 813 285
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 20 859 1 342
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 134 −74
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 410 2 280
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 410 2 280
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 517 0
10 Kiti įsipareigojimai 82 536 3 024
11 Perkainojimo sąskaitos 117 010 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 891 72
Visi įsipareigojimai 1 157 534 −59 350

Kontaktai žiniasklaidai