Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. augusztus 31.

2007. szeptember 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. augusztus 31-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 25 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 145,5 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,9 milliárd  euróval emelkedett, 93,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,1 milliárd euróval, 637,2 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 9,4 milliárd euróval nőtt, 65,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 65,1 milliárd euróval csökkent, 399,8 milliárd euróra. 2007. augusztus 29-én, szerdán lejárt egy 275 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 210 milliárd euro értékben. 2007. augusztus 30-án, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 0,3 milliárd euro volt, ami megközelítőleg megegyezett az előző hetivel.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 76,8 milliárd euróval csökkent, 132,3 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 172 000 −25
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 144 162 710
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 690 2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 134 472 708
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 385 1 486
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 458 −665
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 458 −665
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 400 116 −65 087
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 209 998 −65 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 190 001 −1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 110 −92
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 7 7
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 11 825 −1 002
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 275 939
8 Euróban denominált államadósság 37 145 −3
9 Egyéb eszközök 255 168 4 297
Eszközök összesen 1 157 534 −59 350
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 637 187 1 090
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 132 614 −76 739
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 132 296 −76 759
2.2 Betéti rendelkezésre állás 318 20
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 189 −2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 73 187 9 657
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 65 374 9 372
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 813 285
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 20 859 1 342
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 134 −74
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 410 2 280
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 410 2 280
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 517 0
10 Egyéb kötelezettségek 82 536 3 024
11 Átértékelési számlák 117 010 0
12 Saját tőke 68 891 72
Források összesen 1 157 534 −59 350

Médiakapcsolatok