Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 31.8.2007

4.9.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 31.8.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 25 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 145,5 miljardina eurona.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,9 miljardilla eurolla 93,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 637,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9,4 miljardilla eurolla 65,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 65,1 miljardilla eurolla 399,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 29.8.2007 erääntyi 275 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 210 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 30.8.2007 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,3 miljardia euroa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 76,8 miljardilla eurolla 132,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 172 000 −25
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 144 162 710
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 690 2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 134 472 708
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 385 1 486
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 458 −665
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 458 −665
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 400 116 −65 087
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 209 998 −65 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 190 001 −1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 110 −92
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 7 7
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 11 825 −1 002
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 275 939
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 145 −3
9 Muut saamiset 255 168 4 297
Vastaavaa yhteensä 1 157 534 −59 350
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 637 187 1 090
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 132 614 −76 739
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 132 296 −76 759
2.2 Talletusmahdollisuus 318 20
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 189 −2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 73 187 9 657
5.1 Julkisyhteisöt 65 374 9 372
5.2 Muut 7 813 285
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 20 859 1 342
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 134 −74
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 410 2 280
8.1 Talletukset ja muut velat 19 410 2 280
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 517 0
10 Muut velat 82 536 3 024
11 Arvonmuutostilit 117 010 0
12 Pääoma ja rahastot 68 891 72
Vastattavaa yhteensä 1 157 534 −59 350

Yhteyshenkilöt