Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 31 august 2007

4 septembrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 31 august 2007, scăderea de 25 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuată de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 145,5 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 0,9 miliarde EUR până la 93,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 1,1 miliarde EUR până la nivelul de 637,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au înregistrat o creştere de 9,4 miliarde EUR, până la 65,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 65,1 miliarde EUR, până la 399,8 miliarde EUR. Miercuri, 29 august 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 275 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 210 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 30 august 2007, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,3 miliarde EUR, un nivel relativ similar celui de săptămâna trecută.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 76,8 miliarde EUR, până la 132,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 172 000 −25
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 144 162 710
2.1 Creanţe asupra FMI 9 690 2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 134 472 708
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 385 1 486
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 458 −665
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 458 −665
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 400 116 −65 087
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 209 998 −65 001
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 190 001 −1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 110 −92
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 7 7
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 11 825 −1 002
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 93 275 939
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 145 −3
9 Alte active 255 168 4 297
Total active 1 157 534 −59 350
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 637 187 1 090
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 132 614 −76 739
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 132 296 −76 759
2.2 Facilitatea de depozit 318 20
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 189 −2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 73 187 9 657
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 65 374 9 372
5.2 Alte angajamente 7 813 285
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 20 859 1 342
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 134 −74
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 410 2 280
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 410 2 280
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 517 0
10 Alte pasive 82 536 3 024
11 Conturi de reevaluare 117 010 0
12 Capital şi rezerve 68 891 72
Total pasive 1 157 534 −59 350

Contacte media