Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. jaanuar 2007

16. jaanuar 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

12. jaanuaril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 28 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,4 miljardi euro võrra 147,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,4 miljardi euro võrra 81,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 8 miljardi euro võrra 611,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 0,4 miljardi euro võrra 52,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 19,9 miljardi euro võrra 428,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. jaanuaril 2007 möödus 330,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 310,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab samuti ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11,8 miljardi euro võrra 166,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 176 793 −28
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 143 835 −186
2.1 Nõuded RVFle 10 695 9
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 139 −195
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 641 1 193
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 12 748 329
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 748 329
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 430 501 −20 000
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 310 500 −19 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 120 000 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 −1
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 12 751 −134
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 81 150 427
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 359 0
9 Muud varad 217 522 2 283
Varad kokku 1 138 300 −16 116
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 611 242 −8 021
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 169 092 −11 773
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 166 934 −11 766
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 60 −9
2.3 Tähtajalised hoiused 2 096 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 138 5
4 Emiteeritud võlakirjad 44 −51
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 61 146 −192
5.1 Valitsussektor 52 571 −424
5.2 Muud kohustused 8 575 232
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 16 450 352
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 164 4
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 367 2 430
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 367 2 430
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 611 0
10 Muud kohustused 71 660 1 129
11 Ümberhindluskontod 121 990 0
12 Kapital ja reservid 66 396 1
Kohustused kokku 1 138 300 −16 116

Kontaktandmed